Slag om de Schelde

 


De puinhopen van het huis in Biervliet eind 1944 met erachter de kerk en de pastorie (uit: de digitale beeldbank van de Zeeuwse bibliotheek)

Annemieke over de Slag om de Schelde

‘De Slag om de Schelde heeft voor mij betekenis gekregen door de cruciale rol die deze heeft gespeeld in de geschiedenis van mijn vader en zijn familie. Geschiedenis was nooit mijn favoriete schoolvak maar wanneer grote gebeurtenissen in de geschiedenis en (klein)menselijk leed elkaar raken, dan raak ik geboeid. Door de persoonlijke verhalen wordt voor mij de geschiedenis levend. Dat is de drijfveer geweest tot het schrijven van mijn roman.’

‘De slag om de Schelde was in strategisch opzicht cruciaal voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog: onze bevrijders vochten zich een weg door de zware Zeeuwse klei om de Scheldemond te veroveren op de Duitsers. Voor mijn familie betekende deze slag echter vooral veel angst en geweld, en uiteindelijk het onbegrijpelijke verlies van huis en haard, in vlam gezet door ‘eigen vuur’. Het woord ‘bevrijding’ kreeg voor hen een dubbele lading.’

‘Tijdens het werken aan mijn roman heb ik me verdiept in deze slag. Voor mijn boek heb ik drie familieleden (zussen en broer van mijn vader) geïnterviewd. Ik ben hen zeer dankbaar voor de openheid waarmee ze soms lastige herinneringen met me hebben gedeeld. Deze informatie heb ik niet met naam en toenaam weergegeven in mijn roman. Ik heb ze gebruikt ter inspiratie voor mijn geromantiseerde verhaal. De feitelijkheden die zij hebben verteld over het onderduiken, de verwoesting van hun huis en de vlucht over het slagveld (van ongeveer 9 tot 13 oktober 1944) heb ik gecombineerd en zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven in het verhaal van mijn romanpersonage Lieve. Voor al het overige zijn de gedachten en belevenissen van mijn romanpersonages gefingeerd. De historische context en de feiten omtrent de bewegingen op het slagveld heb ik zo goed mogelijk gecheckt in verschillende bronnen.’

hier vindt u achtergrondinformatie over de slag om de Schelde. Deze site heeft Annemieke zeer veelvuldig geraadpleegd. Ook het boek De slag om de Schelde (door de redactie van de PZC onder eindredactie van Jan van Damme, 2009) heeft ze gedurende het hele schrijfproces keer op keer geraadpleegd. Klik hier voor hun webshop.

Annemiekes filmpjes over haar research in Biervliet

Annemieke heeft verschillende malen het dorp Biervliet bezocht en heeft daar plekken opgezocht die zij later in haar boek heeft beschreven. 

Hieronder ziet u allereerst een filmpje waar zij in de Noordstraat in Biervliet rondloopt waar toendertijd zo heftig is gevochten. Lopend in de Noordstraat

In het tweede filmpje reconstrueert ze hoe de vluchtroute moet zijn geweest van hun ouderlijk huis naar de kelder in de pastorie waar zij schuilden toen hun huis in brand was geschoten. Reconstructie vluchtroute naar de pastorie

Het derde filmpje is een mini-docu over de research in zijn geheel met daarin het bezoek van Annemieke aan de kelder waar haar familie daadwerkelijk  heeft geschuild.  Een ontroerende confrontatie in de schuilkelder


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/deschepp/annemiekedeschepper.nl/wp-content/plugins/malcare-security/protect/fw/rule/engine.php on line 69